Dit is sinds 2014 niet meer mogelijk, omdat WFTNIVO de inhoud van de examens niet meer verzorgd. Wij verzoeken u zich te wenden tot het CDFD.