Opleiders gebruiken de eind- en toetstermen en toetstmatrijzen om te bepalen welke zaken in de opleiding behandeld moeten worden en hoe uitgebreid dat moet. De centrale examens zijn namelijk op dezelfde eind- en toetstermen en toetsmatrijzen gebaseerd. Deze eind- en toetstermen zijn te vinden via de website van het CDFD.
Wij doen er alles aan om onze opleiding goed aan te laten sluiten op het examen. Volgt u uw opleiding elders? Wanneer tijdens het examen blijkt dat u bepaalde stof niet hebt gehad in uw opleiding, ga dan terug naar uw opleider en vraag hoe dat komt. Om extra te oefenen kunt bij ons altijd proeftoetsen bestellen, die qua opzet en inhoud vergelijkbaar is met de "echte"examens!