Binnen 48 uur behoort u per mail uw voorlopige uitslag te ontvangen. Deze mail is afkomstig van wft@duo.nl. Heeft u deze mail niet binnen 48 uur ontvangen? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleert u eerst of de mail niet in uw ongewenste map is beland. Is dit niet het geval, checkt u dan in uw account of uw e-mail adres juist vermeld staat.Mochten deze opties u niet verder helpen, neemt u dan contact met ons op.