Voor de kosten van de diverse flextoetsen verwijzen wij u graag naar onze tarievenlijst