Uw beroepskwalificatie onderhoudt u door per vaste permanente educatie periode (PE- periode) met goed gevolg een PE-examen af te leggen.
Met een PE-examen onderhoudt u een gehele beroepskwalificatie. Als uw beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens is opgebouwd, kunt u dus volstaan met enkel het examen van de topmodule. U hoeft dan niet voor de onderliggende beroepskwalificatie(s) een apart PE-examen te doen.  Als u slaagt voor de topmodule, dan slaagt u voor alle modules waaruit het integrale PE-examen is opgebouwd.