Diploma’s/certificaten worden eenmalig verstrekt. Indien bij een kandidaat diploma’s/certificaten verloren gaan, kan de kandidaat, via WFTNIVO, bij DUO een verzoek voor een duplicaat-diploma/certificaat indienen, waarna een nieuw exemplaar zal worden verstrekt.

Indien het een diploma betreft van voor 2014, dan is het mogelijk om een duplicaat aan te vragen. Hieraan zijn echter kosten verbonden. Deze kosten kunt u in de tarievenlijst terugvinden. Vervolgens kunt u een duplicaat/verklaring inboeken via uw account. Zodra u dit heeft gedaan, ontvangt u uw duplicaat/verklaring binnen zes weken.

Indien wij geen duplicaat kunnen printen, ontvangt u van ons een verklaring. De kosten voor een verklaring kunt u terugvinden in de tarievenlijst.