Indien u een WFT onderdeel bij een andere examenorganisatie hebt afgelegd en het onbrekende onderdeel bij WFTNIVO wilt afleggen, dan dient u een gewaarmerkt document van de andere examenorganisatie. (waaruit blijkt wanneer en welk onderdeel u hebt afgelegd met welk onafgerond cijfer) naar WFTNIVO op te sturen.

Het gaat erom dat WFTNIVO ervan overtuigd moet zijn dat het betreffende document origineel is.

Het waarmerken kan derhalve op drie manieren: 
1. Ga met uw origineel naar een notariskantoor en vraag of men een gewaarmerkte kopie kan maken. 
2. Ga met uw origineel naar het gemeentehuis en vraag of men een gewaarmerkte kopie kan maken. 
3. Ga met uw origineel naar WFTNIVO. Wij controleren of het inderdaad origineel is en maken een kopie voor onze administratie.

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee!