U bent voor een WFT examen geslaagd als u minimaal 68% van de vragen juist beantwoord hebt. In deze cesuur is rekening gehouden met de gokkans.

Voorheen was de cesuur 70%. Omdat het voor kan komen dat er een vraag in het examen zal zijn opgenomen die vakinhoudelijke of toetstechnische onvolkomenheden bevat, is de cesuur naar beneden bijgesteld. Daarin zit dus een automatische compensatie voor een eventuele vraag die achteraf niet voldoet aan de kwaliteitseisen.