Na het bekend worden van de uitslag van het laatst behaalde onderdeel wordt het diploma danwel certificaat toegezonden of uitgereikt. Dit zal gebeuren binnen de termijn die door CDFD en/of DUO zal worden bepaald. Wanneer het diploma niet binnen deze termijn wordt verzonden, dient u met eén van deze instanties contact op te nemen.