Voor alle examens zijn eind- en toetstermen opgesteld. Dit is een uitgebreide lijst met onderwerpen waarin precies staat beschreven wat je moet weten en kunnen. De eind- en toetstermen zijn onderverdeeld in zogenaamde cognitieve niveaus. Dit zijn kennis/begrip, vaardigheden en competenties. 
De eind- en toetstermen van elke module vindt u op de website van het CDFD.