Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de examenvragen, opbouw van de examens, et cetera). WFTNIVO verzorgt slechts de praktische kant van de examinering (planning, afname, et cetera). Voor elk examen heeft het CDFD toetstermen en toetsmatrijzen vastgesteld. Deze zijn hier te vinden. Opleiders weten daardoor ook wat hun cursisten moeten kennen en kunnen. Indien de lesstof van uw opleider niet aansluit op het examen, dient u zich dus tot uw opleider te wenden. Hebt u uw opleiding bij WFTNIVO gedaan, dan horen wij graag uw feedback! Wij houden bij hoe onze deelnemers scoren op het examen en zetten ons in om onze slagingspercentages zo hoog mogelijk te maken!