Een mondeling examen door twee assessoren biedt meer mogelijkheden om vaardigheden en competenties kwalitatief te meten dan een digitaal examen. Een mondeling examen kent echter nadelen op het vlak van objectiviteit, uitvoerbaarheid en kosten. Het ministerie van Financiën heeft ervoor gekozen alle Wft-examens digitaal af te nemen via een centrale examenbank.