Binnen 48 uur na afloop van het examen krijgt u de definitieve examenuitslag via e-mail toegezonden.