De assessor beoordeelt elk bewijs dat u inlevert op basis van de volgende criteria: 
- Variatie: de aangeleverde bewijzen zijn in meerdere contexten opgedaan waardoor er een zo veelzijdig mogelijk beeld ontstaat.
- Relevantie: de aangeleverde bewijzen hebben betrekking op de verworven competenties. De bewijzen zijn relevant voor het aantonen van de betreffende competenties.
- Actualiteit: de aangeleverde bewijzen zijn actueel, d.w.z. ze zijn recent (niet ouder dan vijf jaar) en niet verlopen.
- Authenticiteit: de bewijzen in het portfolio zijn betrouwbaar en origineel. U moet kunnen aantonen dat de bewijzen van uzelf zijn en onvervalst. 
- Kwantiteit: u moet voldoende bewijzen aanleveren die aantonen dat u één of meerdere competenties beheerst. Het uitgangspunt hierbij is minimaal 2 verschillende bewijzen. Meer mag natuurlijk ook, zolang de bewijzen relevant zijn.