Als u dit wenst, kunt u worden begeleid bij het vullen van uw portfolio door een begeleider van WFTNIVO. Dit is een onafhankelijke vakdeskundige die niet belast is met de beoordeling van uw portfolio. De begeleider heeft tot taak u te stimuleren en te ondersteunen om uw eigen ervaringen in beeld te brengen. Indien u begeleiding wenst, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon van WFTNIVO. Voor deze begeleiding worden kosten in rekening gebracht, zie hiervoor de tarievenlijst.