In gevallen van dyslexie is door het CDFD bepaald dat de directie, na schriftelijk/digitaal verzoek bij inschrijving vergezeld van een verklaring van een ter zake deskundige (NIET zijnde uw eigen huisarts), maximaal 30 minuten extra examentijd per examen kan toestaan. Indien technisch haalbaar zal het examen bovendien in een groter lettertype worden aangeboden.


Voor kandidaten met dyscalculie geldt geen uitzonderingsbehandeling.