Indien bij een kandidaat diploma’s/certificaten verloren gaan, kan de kandidaat, via WFTNIVO, bij DUO een verzoek voor een duplicaat-diploma/certificaat indienen, waarna een nieuw exemplaar zal worden verstrekt. Let op: hier zijn wel kosten aan verbonden. Zie de tarievenlijst voor de kosten.