Kandidaten kunnen geen bezwaar respectievelijk beroep aantekenen tegen de uitslag van een examen. Met betrekking tot overige inhoudelijke zaken kunnen bij CDFD wel klachten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te gebeuren, binnen 6 weken na afloop van het examen. De klachtenprocedure zal worden toegelicht op de website van CDFD.