Inzage/klacht/bezwaar

Wanneer is het mogelijk om een zienswijze in te dienen?
Dit is sinds 2014 niet meer mogelijk, omdat WFTNIVO de inhoud van de examens niet meer verzorgd. Wij verzoeken u zich te wenden tot het CDFD. 
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:55 AM
Hoe dien ik een klacht in?
Klachten kunnen slechts gaan over de praktische kant van de examinering (planning, afname, et cetera). Voor klachten over de technische kant van de examiner...
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:55 AM
Hoe dien ik een bezwaar in?
Kandidaten kunnen geen bezwaar respectievelijk beroep aantekenen tegen de uitslag van een examen. Met betrekking tot overige inhoudelijke zaken kunnen bij C...
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:55 AM
Hoe dien ik een beroep in?
Bezwaar aantekenen of in beroep gaan is niet mogelijk bij de Wft-examens. Dit is bepaald door het CDFD. WFTNIVO heeft hier geen invloed op. Alle regels en ...
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:55 AM
Wie handelt mijn klacht af?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van WFTNIVO. 
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:56 AM
Welke termijnen worden gehanteerd?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van WFTNIVO. 
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:56 AM
Kan ik mijn examen inzien?
Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen vooralsnog de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandida...
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:56 AM
Waarom kan ik alleen maar inzage krijgen als ik definitief gezakt ben en niet al na mijn voorlopige uitslag?
Doel van de inzage is de kandidaat een leermoment bieden: wat is fout gedaan, bij welke onderdelen doen de fouten zich voor, kan voorbereiding op die onderd...
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:56 AM
Waarom kan ik alleen maar inzage krijgen als ik definitief gezakt ben en niet al na mijn voorlopige uitslag?
Doel van de inzage is de kandidaat een leermoment bieden: wat is fout gedaan, bij welke onderdelen doen de fouten zich voor, kan voorbereiding op die onderd...
Ma, 20 Mei, 2019 at 9:57 AM