Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van WFTNIVO.