Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen vooralsnog de examens
inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per e-mail
indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen. Dit kan via
het mailadres wft@duo.nl.
DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de kandidaat. Kandidaten krijgen
tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout
beantwoorde vragen in te zien.
 
DUO-locaties voor inzage:
Eindhoven
18 septemberplein 24
5611 AL Eindhoven
Rijswijk
Polakweg 10-11
2288 GG Rijswijk
Zwolle
Hanzelaan 182
8017 JJ Zwolle
 
Condities bij inzage:
• Toon een geldig legitimatiebewijs;
• Geef eigen spullen ter bewaring in een kluiskast;
• Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven. Wel kunnen in het kort
steekwoorden worden opgeschreven.