Doel van de inzage is de kandidaat een leermoment bieden: wat is fout gedaan, bij welke onderdelen doen de fouten zich voor, kan voorbereiding op die onderdelen bij een volgend examen wel leiden tot slagen? De inzage is beperkt om te voorkomen dat de inhoud van de centrale examenbank algemeen bekend wordt. De inhoud zou daardoor (snel) onbruikbaar kunnen worden, waardoor mee nieuwe examenvragen moeten worden ontwikkeld en de legeskosten onevenredig zouden stijgen. 

Inzage vindt plaats via DUO. WFTNIVO heeft geen enkele invloed op dit proces. Wilt u inzage aanvragen? Mail dan naar wft@duo.nl.