Permanente Educatie (PE) heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van financiële dienstverleners. Alle kennis is tijdelijk en daarom heeft CDFD bepaald dat Permanente Educatie ook voor de WFT(NIVO)-gediplomeerden van groot belang is.

Met het PE-examen worden de PE-actualiteiten van de afgelopen periode getoetst. Dit zijn met name de meest recente veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Indien een beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens bestaat, hoeft u alleen het PE-examen van de hoogste module af te leggen. In dat geval wordt bij het PE-examen tevens getoetst op de onderliggende modules. 

Het CDFD heeft vastgelegd hoe de PE-toetsen eruit moeten zien. In de toetstermen staan de onderwerpen vermeld waaruit de verschillende toetsen bestaan. Elk jaar zal het CDFD weer nieuwe onderwerpen vaststellen. Uw WFT(NIVO) diploma is niet onbeperkt "houdbaar". Uw WFT-diploma's verlopen indien u niet aan de PE-vereisten voldoet.