PE Examen

Wat houdt een PE-examen in?
Permanente Educatie (PE) heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van financiële dienstverl...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:57 AM
Is het slim om de PE-periode zo lang mogelijk te verlengen en zo laat mogelijk het PE-examen te doen?
Het is niet zo dat hoe later u uw PE-examen haalt, hoe later u daarna weer opnieuw aan uw PE-verplichtingen moet voldoen. Er gelden vaste PE-periodes. U die...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:57 AM
Hoe vaak mag ik herkansen voor het PE-examen?
Onbeperkt, maar in ieder geval tot uiterlijk het einde van de PE-periode. 
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:58 AM
Als ik na het PE-examen mijn reguliere, driejaarlijkse PE-examen niet behaal, kan ik dan op een later tijdstip nog dat PE-examen doen?
Ja, dat kan volgens het CDFD. Binnen de driejaarstermijn is er de mogelijkheid onbeperkt te herkansen, tot het examen met goed gevolg is afgelegd. Als u bin...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:58 AM
Vanaf wanneer moet een PE-examen worden gedaan?
De PE-verplichting ontstaat pas op het moment dat u een beroepskwalificatie heeft behaald en adviseert. In de PE-periode ná het behalen van de beroepskwalif...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:58 AM
Is het verplicht een PE-examen te doen voor onderliggende modules, indien een nieuw initieel diploma wordt behaald?
Nee, op het diploma van de hoogste module staat de datum waaraan u kunt afleiden wanneer u weer PE moet doen. Als u slaagt voor de topmodule, dan slaagt u v...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:58 AM
In welk geval krijg ik een diploma en in welk geval een certificaat?
U krijgt een wft-adviseursdiploma voor de hoogst behaalde module, mits ook de onderliggende modules behaald zijn. Indien alleen de hoogste module is behaald...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:58 AM
Welke PE-examen(s) moet ik afleggen?
Enkel voor de hoogste module moet u een PE-examen afleggen. Met een PE-examen onderhoudt u een gehele beroepskwalificatie. Als uw beroepskwalificatie uit me...
Ma, 20 Mei, 2019 om 9:59 AM