Het is niet zo dat hoe later u uw PE-examen haalt, hoe later u daarna weer opnieuw aan uw PE-verplichtingen moet voldoen. Er gelden vaste PE-periodes. U dient dus binnen deze PE-periodes uw PE-examen te behalen. 
•    PE-periode 1  —  1 april 2017 t/m 31 maart 2019
•    PE-periode 2  —  1 april 2019 t/m 31 maart 2022
•    PE-periode 3  —  1 april 2022 t/m 31 maart 2025
•    De periodes daarna duren eveneens drie jaar.
Het is niet aan te raden zo lang mogelijk te wachten. Stel dat u pas op 31 maart 2019 PE-examen doet en daarvoor zakt, dan mag u de volgende dag al niet meer optreden als adviseur en moet u een volledig nieuw Wft-diploma halen. Als u eerder het PE-examen aflegt en onverhoopt zakt, kunt u nog gebruik maken van herkansingmogelijkheden.