De PE-verplichting ontstaat pas op het moment dat u een beroepskwalificatie heeft behaald en adviseert. In de PE-periode ná het behalen van de beroepskwalificatie moet u het eerste PE-examen behalen. Op het diploma staan twee data: 
1) de datum van de dagtekening 
2) de datum waarop u aan de diploma-eisen voldoet. 
Op de laatstgenoemde datum is het diplomarecht ontstaan en start de PE-verplichting.
Voorbeeld: X behaalt op 1 april 2017 het examen Basis. Op het diploma Adviseur Basis staat dat X sinds 1 april 2017 aan de eisen van het diploma voldoet. X doet het PE-examen Adviseur Basis voor het eerst in de volgende PE-periode (april 2019 tot en met april 2022).